BYGG

Hyr produkter för stora och små byggarbetsplatser. Erfaren och kunnig personal instruerar dig eller utför jobbet.

Med många års erfarenhet inom framför allt byggsektorn och i synnerhet geoteknik får du professionell personal som lyssnar på dina behov men samtidigt ser till så analyser, rapporter och arbetet blir utfört på korrekt vis. Detta kan vara material som kan väga tungt som underlag i rättsliga processer. Vi har utfört många tusentals vibrationsmätningar, oftast i samband med stora vägbyggen. Teknik och personal av bästa sort. Sprickmätning och bullermätning går även hand i hand med de geotekniska vibrationsprojekten. Självklart har via även "enklare" utrustning till bygget som inte kräver en mångårig geoteknisk bakgrund. Och så klart, om det önskas, personal med expertkunskap som hjälper dig.