REA!

Vibrationsmätare

260 kr 210 kr /dag

I samband med markarbeten skall omgivningspåverkan på intilliggande fastigheter besiktigas och stå under bevakning så att befintliga byggnader och konstruktioner inte skadas.

Exempel på markarbeten som kan skada intilliggande byggnader är:

  • Schaktarbete
  • Slagning av pålar och spont
  • Lagervis uppackning av jord
  • Tung trafik
  • Rivningsarbete
  • Sprängningsarbete

Du mäter enkelt markvibrationer/svängningar med våra vibrationsmätare och geofoner. Mätarna har automatisk larmfunktion via direktutskick av sms till din mobiltelefon när det uppstår vibrationer som överstiger förinställt larmvärde.

Vår geotekniker som varit i branschen i många år hjälper till med installation, service, utvärdering, rapportskrivning etc.

Du gör det du är bäst på och vi notifierar dig omgående om du behöver stoppa dina maskiner vid exempelvis risk för sprickor och sättningar.

 

KONTAKTA OSS FÖR OFFERT