XRF

1.400 kr

Handburna och lättanvända XRF-instrument används bl.a till att kvantifiera och identifiera metaller vid förorenad mark, metaller i färg och jordprover, PMI, metallåtervinning m.m. Detta sker genom röntgenstrålning med våra XRF-instrument (röntgenfluorescensanalysator).

Vid första hyrtillfället krävs det att du genomgår en kurs i strålskydd och handhavande. Våra kursledare utbildar dig och din personal på plats hos dig.

KONTAKTA OSS FÖR OFFERTKategori: